Historien om Induvita

Basert på 20 år med klinisk erfaring som henholdsvis gynekolog og jordmor, ble vi stadig mer frustrerte over det medisinske utstyret ment for kvinner som ble designet av og for menn! Gynekologiske undersøkelser og fødsel er en intim og sensitiv hendelse, hvor vi kvinner er utrolig sårbare. Induvita ønsker å gjøre det mindre smertefullt, mindre risikabelt og mindre skummelt, samtidig som prosedyren optimaliseres og effekten består.

En fødsel er en stor og viktig hendelse i kvinnens liv. Av erfaring mener vi at forbedret utstyr vil bidra til en skånsom fødsels start og dermed en bedre fødselsopplevelse.

Det er på tide at vi setter kvinnehelse på dagsorden. Det er for mye stigma, tabu og mangel på kunnskap så vel som vitenskapelig forskning.

Kvinner er ikke et nisjemarked, bare sterkt underrepresentert!

Induvita ble stiftet i 2022. I forkant av dette var Helse Nord en viktig bidragsyter til vårt innovasjonsarbeid gjennom finansiell og faglig støtte.

Foto: Ida Kristin Dølmo / Nordlandssykehuset

Kliniske behov

Igangsetting av fødsler er vanlig grunnet ulike medisinske risikoer i svangerskapet. Bare i Norge induseres ca 15 000 fødsler per år*. Grunnet lav risiko og høy effektivitet er den foretrukne metoden for igangsetting bruk av induksjonskateter som innføres gjennom livmorhalsen på den gravide**.

Gjennom klinisk erfaring som jordmor og gynekolog i fødeavdeling har vi sett et betydelig behov for bedre tilpasset utstyr, til det beste for behandler og pasient. Utstyret skal være sikkert og funksjonelt, men samtidig gi en minst mulig ubehagelig opplevelse for pasienten. Sammen med ingeniører, designere og brukere har vi derfor utviklet et induksjonskateter og et spekulum med optimalt design og funksjon.

Under utvikling av induksjonskateter og spekulum så vi det store behovet for en multifunksjonell simulator for trening på gynekologiske undersøkelser og prosedyrer, men også for trening på undersøkelse under fødsel. Slik simulatortrening vil øke kompetansen for best mulig diagnostikk og behandling.

Porteføljen består inntil videre av tre produkter som har fullverdig selvstendig verdi, men som samtidig komplementerer hverandre. ​

Ansatte

Hege Hansen
Grunnlegger

CEO i Induvita. Jordmor med mer enn 20 års erfaring og gründer i Induvita

hege.hansen@induvita.no

Stine Andreasen
Grunnlegger

CTO i Induvita. Spesialist i gynekologi og fødselshjelp, doktorgrad innen fødselshjelp og mer enn 15 år med klinisk erfaring. Gründer i Induvita.

stine.andreasen@induvita.no

Ragni Mikkola Christensen
QA/RA

Intern QA/RA med erfaring fra regulatorisk arbeid i start-ups. Utdannet bioingeniør.

ragni.christensen@induvita.no

Våre partnere

AriseHealth logoOE logoEGGS logoToogether logoEphicient logo2020INC logo

Styret

Helle Moen
Styreleder

Verdidrevet forretningskvinne med internasjonal erfaring og stor interesse for bærekraftig teknologiutvikling, innovasjonsprosesser og strategier.

helle.moen@induvita.no

Stine Andreasen
Styremedlem

CTO i Induvita. Spesialist i gynekologi og fødselshjelp, doktorgrad innen fødselshjelp og mer enn 15 år med klinisk erfaring. Gründer i Induvita.

stine.andreasen@induvita.no

Cristina Santos
Styremedlem

Partner i CoFounder.

cristina@cofounder.no

Morten Skjelbred
Styremedlem

CEO Nord Innovasjon AS

morten.skjelbred@nord.no

Bjørn Olsen
Styremedlem

Professor ved Handelshøyskolen Nord Universitet

bjorn.olsen@nord.no

Beate Sørslett
Styreobservatør

Viseadministrerende direktør Nordlandssykehuset

beate.sorslett@nordlandssykehuset.no

produkter

Bli kjent med våre produkter

Induvita utvikler  et induksjonskateter for igangsetting av fødsel, tilpasset den gravides behov. Gjennom brukerstyrt prosess har vi designet fremtidens gynekologisk spekulum. Dette er optimalt for pasienten med tanke på opplevelse i bruk, og  imøtekommer samtidig behandlers funksjonelle behov.

Se alle produktene våre

Vi ønsker å bidra til å oppnå FNs bærekraftsmål

  • Bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet

    Ved å gjøre induksjonsprosedyren tilgjengelig i utviklingsland kan vi redusere uheldige utfall for mor og barn ved risikosvangerskap.

  • Bærekraftsmål 10: Likestilling mellom kjønnene

    Vårt utstyr trenger ikke sterilisering. Det vil være enkelt i bruk med behov for et minimum av trening. Dette gjør at det kan brukes av alle, overalt.

  • Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

    Vi vil benytte miljøriktig materiale til produkt og emballasje.